Geavanceerde mogelijkheden, JSON

Uit TOURtoDO
Ga naar: navigatie, zoeken

Een aantal mogelijkheden van de app kunnen niet via creator-GUI knoppen geregeld worden. Op een andere plek in de wiki staat beschreven:

Knopplaatjes in de tekst (Weetjes over speciale codes)
Behaalde scores (Werken met punten)

Op déze pagina staan mogelijkheden die gebruik maken van variabelen die worden doorgegeven via JSON strings. De JSON strings worden doorgegeven in de Expert-instellingen bij het Unlock condition veld.


Tourdelen (on)zichtbaar laten worden onder voorwaarden

Wat kun je met (on)zichtbare tour-onderdelen doen?

In de creator kun je aangeven dat onderdelen (on)zichtbaar zijn in het overzicht. Ze kunnen ge(de)activeerd worden door verschillende criteria, b.v. pas als een bepaald onderdeel is afgesloten, of er een voldoende aantal punten is behaald, of na een bepaalde tijd.

Er zijn allerlei toepassingen mogelijk, denk bijvoorbeeld aan:

- Ingeklapte menu's: aan het begin van een tour staan er maar een paar onderdelen (zichtbaar) in het overzicht. Als zo'n onderdeel wordt bezicht worden "onderliggende" tour-onderdelen geactiveerd. Het overzicht "groeit" dus naarmaate de tour vordert. Met name touren met erg veel onderdelen kunnen zo overzichtelijk blijven.

- Verrassingsmogelijkheden: b.v. bonusvragen die pas verschijnen na een tijdje of bij het behalen van voldoende punten.

- Escape-room: aanwijzingen die je krijgt maar die je eerder z.g. over het hoofd zag.

- Wie is de mol: door ook onderdelen (weer) onzichtbaar te maken.


Onderdelen die geactiveerd worden kunnen op verschillende manieren zichtbaar worden:

- gewoon als onderdeel in het overzicht
- idem maar dan iets ingesprongen
- onzichtbaar: je kun er dan alleen komen via een ander onderdeel. (met < en >)


In principe krijgt elk onderdeel dat iets met (on)zichtbaar te maken heeft minimaal de volgende velden:

 invis_id        een id van 1 karakter ([a-zA-Z0-9])
 invis_invisible     1, het onderdeel is aanvankelijk onzichtbaar
 invis_keephidden    1, het onderdeel wordt nooit zichtbaar in het overzichtsmenu

De criteria om touronderdelen (on)zichtbaar te laten worden:

 invis_until_pts     getal, >= totalpoints worden onderdelen zichtbaar
 invis_at_pts      getal, == totalpoints worden onderdelen zichtbaar
 invis_until_closed   1, als dit onderdeel afgesloten wordt, worden andere tourdelen zichtbaar
 vis_until_closed    1, als dit onderdeel afgesloten wordt, worden andere tourdelen onzichtbaar
 invis_until_review   1, als dit onderdeel opnieuw wordt bekeken, worden andere tourdelen onzichtbaar
 vis_until_review    1, als dit onderdeel opnieuw wordt bekeken, worden andere tourdelen zichtbaar
 invis_until_abstime   getal, wordt zichtbaar na "getal" seconden vanaf start tour
 vis_until_abstime    getal, wordt onzichtbaar na "getal" seconden vanaf start tour
 invis_until_reltime   getal, wordt zichtbaar na "getal" seconden vanaf start onderdeel
 vis_until_reltime    getal, wordt onzichtbaar na "getal" seconden vanaf start onderdeel

Bij true van bovenstaande, worden alle onderdelen (on)zichtbaar die een id hebben dat zit in:

 invis_release_id    string van een of meer id karakters.

Allerlei:

 invis_release_message  string, bericht met boodschap bij vrijgeven onderdelen
 invis_release_header  string, kopje voor het bericht
 invis_release_indent  1, dit onderdeel springt in, in het overzicht


Voorbeelden:

 {"invis_id":"a","invis_invisible":1}
 {"invis_until_closed":1,"invis_release_id":"c"}
 {"invis_invisible":1,"invis_at_pts":21,"invis_release_id":"ac","invis_id":"a"}